รหัสพัสดุ

เลขที่การสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
รายการสั่งซื้อเลขที่ : 33810 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
9 มิ.ย. 2563 19:42 น.
วิธีการจัดส่ง :DHL พัสดุด่วนพิเศษ *ลูกค้าโอนเงินชำระเต็มจำนวนก่อนจัดส่งสินค้า*
THDCN20200609B007
รายการสั่งซื้อเลขที่ : 32579 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
19 พ.ค. 2563 13:02 น.
วิธีการจัดส่ง :DHL พัสดุด่วนพิเศษ *ลูกค้าโอนเงินชำระเต็มจำนวนก่อนจัดส่งสินค้า*
THDCNSL0520001126
THDCNSL0520001126 คุณ จตุพล ตั้งศิริวัฒนวงศ์
รายการสั่งซื้อเลขที่ : 3095 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
15 ธ.ค. 2560 16:32 น.
วิธีการจัดส่ง :KERRY EXPRESS *เก็บเงินปลายทาง* (ชำระเงินสดกับพนักงานที่หน้าบ้านได้ทันที)
รายการสั่งซื้อเลขที่ : 3094 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
15 ธ.ค. 2560 16:32 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ EMS (*โอนเงิน*ชำระเต็มจำนวนก่อนส่งสินค้า)
รายการสั่งซื้อเลขที่ : 3086 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
15 ธ.ค. 2560 16:31 น.
วิธีการจัดส่ง :KERRY EXPRESS (*โอนเงิน*ชำระเต็มจำนวนก่อนส่งสินค้า)
SPRA000021803
รายการสั่งซื้อเลขที่ : 3097 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
15 ธ.ค. 2560 16:31 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ EMS เก็บเงินปลายทาง (ชำระเงินสดและรับสินค้าที่ไปรษณีย์ปลายทาง)
SPRA000021801
รายการสั่งซื้อเลขที่ : 3103 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
15 ธ.ค. 2560 16:31 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ EMS (*โอนเงิน*ชำระเต็มจำนวนก่อนส่งสินค้า)
รายการสั่งซื้อเลขที่ : 3093 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
15 ธ.ค. 2560 16:25 น.
วิธีการจัดส่ง :KERRY EXPRESS *เก็บเงินปลายทาง* (ชำระเงินสดกับพนักงานที่หน้าบ้านได้ทันที)
SPRA000021796
รายการสั่งซื้อเลขที่ : 3092 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
15 ธ.ค. 2560 16:24 น.
วิธีการจัดส่ง :KERRY EXPRESS *เก็บเงินปลายทาง* (ชำระเงินสดกับพนักงานที่หน้าบ้านได้ทันที)
SPRA000021797
รายการสั่งซื้อเลขที่ : 3090 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
15 ธ.ค. 2560 16:24 น.
วิธีการจัดส่ง :KERRY EXPRESS *เก็บเงินปลายทาง* (ชำระเงินสดกับพนักงานที่หน้าบ้านได้ทันที)
SPRA000021808
รายการสั่งซื้อเลขที่ : 3089 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
15 ธ.ค. 2560 16:24 น.
วิธีการจัดส่ง :KERRY EXPRESS *เก็บเงินปลายทาง* (ชำระเงินสดกับพนักงานที่หน้าบ้านได้ทันที)
SPRA000021805
รายการสั่งซื้อเลขที่ : 3088 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
15 ธ.ค. 2560 16:24 น.
วิธีการจัดส่ง :KERRY EXPRESS *เก็บเงินปลายทาง* (ชำระเงินสดกับพนักงานที่หน้าบ้านได้ทันที)
SPRA000021806
รายการสั่งซื้อเลขที่ : 3087 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
15 ธ.ค. 2560 16:24 น.
วิธีการจัดส่ง :KERRY EXPRESS *เก็บเงินปลายทาง* (ชำระเงินสดกับพนักงานที่หน้าบ้านได้ทันที)
SPRA000021800
รายการสั่งซื้อเลขที่ : 3082 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
15 ธ.ค. 2560 16:23 น.
วิธีการจัดส่ง :KERRY EXPRESS *เก็บเงินปลายทาง* (ชำระเงินสดกับพนักงานที่หน้าบ้านได้ทันที)
SPRA000021799
รายการสั่งซื้อเลขที่ : 3104 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
15 ธ.ค. 2560 16:23 น.
วิธีการจัดส่ง :ชำระผ่านบัตรเครดิต กรุณาติดต่อผ่าน INBOX FANPAGE iHAVECPU ครับ
รายการสั่งซื้อเลขที่ : 3067 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
14 ธ.ค. 2560 16:43 น.
วิธีการจัดส่ง :KERRY EXPRESS *เก็บเงินปลายทาง* (ชำระเงินสดกับพนักงานที่หน้าบ้านได้ทันที)
SPRA000021611
รายการสั่งซื้อเลขที่ : 3065 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
14 ธ.ค. 2560 16:43 น.
วิธีการจัดส่ง :KERRY EXPRESS (*โอนเงิน*ชำระเต็มจำนวนก่อนส่งสินค้า)
SPRA000021609
รายการสั่งซื้อเลขที่ : 3068 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
14 ธ.ค. 2560 16:42 น.
วิธีการจัดส่ง :KERRY EXPRESS *เก็บเงินปลายทาง* (ชำระเงินสดกับพนักงานที่หน้าบ้านได้ทันที)
SPRA000021605
รายการสั่งซื้อเลขที่ : 3060 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
14 ธ.ค. 2560 16:42 น.
วิธีการจัดส่ง :เก็บเงินปลายทาง (ชำระเงินและรับสินค้าที่ไปรษณีย์ปลายทาง)
SPRA000021613
รายการสั่งซื้อเลขที่ : 3073 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
14 ธ.ค. 2560 16:42 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ EMS (*โอนเงิน*ชำระเต็มจำนวนก่อนส่งสินค้า)
รายการสั่งซื้อเลขที่ : 3074 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
14 ธ.ค. 2560 16:42 น.
วิธีการจัดส่ง :KERRY EXPRESS (*โอนเงิน*ชำระเต็มจำนวนก่อนส่งสินค้า)
ขอโทษด้วยครับ แต่แพกให้ดีมาก
รายการสั่งซื้อเลขที่ : 3022 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
14 ธ.ค. 2560 16:41 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ EMS (*โอนเงิน*ชำระเต็มจำนวนก่อนส่งสินค้า)
รายการสั่งซื้อเลขที่ : 3076 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
14 ธ.ค. 2560 16:41 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ EMS (*โอนเงิน*ชำระเต็มจำนวนก่อนส่งสินค้า)
รายการสั่งซื้อเลขที่ : 3078 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
14 ธ.ค. 2560 16:41 น.
วิธีการจัดส่ง :KERRY EXPRESS (*โอนเงิน*ชำระเต็มจำนวนก่อนส่งสินค้า)
SPRA000021608
รายการสั่งซื้อเลขที่ : 3080 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
14 ธ.ค. 2560 16:40 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ EMS (*โอนเงิน*ชำระเต็มจำนวนก่อนส่งสินค้า)
รายการสั่งซื้อเลขที่ : 3079 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
14 ธ.ค. 2560 16:40 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ EMS (*โอนเงิน*ชำระเต็มจำนวนก่อนส่งสินค้า)
รายการสั่งซื้อเลขที่ : 3072 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
14 ธ.ค. 2560 16:40 น.
วิธีการจัดส่ง :KERRY EXPRESS *เก็บเงินปลายทาง* (ชำระเงินสดกับพนักงานที่หน้าบ้านได้ทันที)
SPRA000021603
รายการสั่งซื้อเลขที่ : 3071 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
14 ธ.ค. 2560 16:40 น.
วิธีการจัดส่ง :KERRY EXPRESS *เก็บเงินปลายทาง* (ชำระเงินสดกับพนักงานที่หน้าบ้านได้ทันที)
SPRA000021607
รายการสั่งซื้อเลขที่ : 3061 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
14 ธ.ค. 2560 11:53 น.
วิธีการจัดส่ง :เก็บเงินปลายทาง (ชำระเงินและรับสินค้าที่ไปรษณีย์ปลายทาง)
รายการสั่งซื้อเลขที่ : 2975 วันที่ทำการจัดส่ง :3 ปีที่ผ่านมา
13 ธ.ค. 2560 16:54 น.
วิธีการจัดส่ง :KERRY EXPRESS (*โอนเงิน*ชำระเต็มจำนวนก่อนส่งสินค้า)
26531661
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 471 พัสดุ

หมวดหมู่สินค้า

เครื่องพร้อมใช้งาน INTEL, AMD (ของใหม่ทั้งหมด ประกันศูนย์ 3 ปี) [7]

ระบบสมาชิก

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม39,712,850 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด12,071,670 ครั้ง
เปิดร้าน27 ม.ค. 2560
ร้านค้าอัพเดท3 ส.ค. 2564

ติดต่อเรา

021054757

ติดตามพัสดุ

*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

MORE ITEMS TO CONSIDER

รหัสสินค้า SKU-82116
2,290.00 บาท
เร็วๆนี้
รหัสสินค้า SKU-82092
1,490.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า SKU-127711
2,290.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า SKU-48403
10,900.00 บาท
12,900.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า SKU-127726
6,990.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า SKU-125025
47,900.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า SKU-130536
32,900.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า SKU-40161
500.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า SKU-26229
3,790.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า SKU-122365
3,290.00 บาท
  • สั่งซื้อ
ติดตามร้านของเราผ่านแอพได้แล้ววันนี้
  • พิมพ์ “I HAVE CPU - เราจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งมือ 1 และ มือ 2 รับประกันสินค้าทุกชิ้น ส่งถึงหน้าบ้าน Service บริการหลังการขาย ตลอด 24 ช.ม.” ในช่อง Search
  • หรือเข้าจากรายการร้านค้าโปรดของฉัน
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านI HAVE CPU - เราจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งมือ 1 และ มือ 2 รับประกันสินค้าทุกชิ้น ส่งถึงหน้าบ้าน Service บริการหลังการขาย ตลอด 24 ช.ม.
I HAVE CPU - เราจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งมือ 1 และ มือ 2 รับประกันสินค้าทุกชิ้น ส่งถึงหน้าบ้าน Service บริการหลังการขาย ตลอด 24 ช.ม.
iHAVECPU ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รับจัดสเปกคอมพิวเตอร์ตามสั่ง ตามความต้องการใช้งานของลูกค้า รับประกันสินค้าทุกชิ้น ศูนย์รวม CPU RAM การ์ดจอ เมนบอร์ด มือสอง ราคาถูก ส่งจริงได้จริง ศูนย์รวม คอมพิวเตอร์มือสอง คุณภาพดี ราคาประหยัดต้อง iHAVECPU เท่านั้น ในการซื้อคอมพิวเตอร์มือสองนั้น ผู้ซื้อควรจะต้องศึกษาและหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าให้พอมีความรู้อยู่บ้างในเบื้องต้นก็ยังดี และก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์กับร้านไหนควรหาข้อมูลร้านค้าดีๆเสียก่อน เลือกร้านที่ไว้ใจได้ และหากจะให้ดีควรเลือกร้านที่มีการบริการหลังการขายที่ดี อาจจะเลือกดูข้อมูลจากรีวิวต่างๆ หรือตามเว็บไซต์อื่นๆ ประกอบการตัดสินใจด้วย หากพูดถึงคอมพิวเตอร์มือสองแล้ว หากคนที่ไม่มีข้อมูลสินค้า ไม่มีข้อมูลร้านเลย ไม่มีความรู้ใดๆ เลย การเลือกซื้อสินค้าคงเป็นไปได้ยาก หากไม่มีร้านที่ไว้ใจได้คอยให้การดูแล หากมีปัญหาเล่านี้ มาปรึกษาเราได้ที่ iHAVECPU ได้เลย ยินดีให้คำปรึกษา รับประกันบริษัทเราเปิดขายมามากกว่า 8 ปี !! สำหรับใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งแบบมือหนึ่งใหม่แกะกล่อง หรือจะเป็นมือสองคุณภาพดี แวะเข้ามาชม หรือปรึกษากับทางร้านก่อนได้ ไม่ซื้อหา ไม่ว่ากัน เข้ามาพูดคุยกันก่อน ทางร้านยินดีให้คำปรึกษาอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ทางร้านยังมีบริการจัดสเปคคอมอีกด้วยเอาใจสาวกคอมประกอบ อยากได้อุปกรณ์ชิ้นไหน อัพเกรดส่วนไหน ปรึกษาเราได้ ไม่ว่าคุณจะจัดสเปคมาให้ทางร้านหาอุปกรณ์ประกอบเครื่องให้ หรือจะมาให้ทางร้านจัดสเปคให้ก็ได้ ทุกอย่างจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่ลูกค้ากำหนด ไม่มีบังคับซื้อเพิ่มอย่างแน่นอน ทางร้านบริการด้วยความจริงใจ
เบอร์โทร : 021054757
อีเมล : ihavecpu@avimp.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join เป็นสมาชิกร้าน
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
พูดคุย-สอบถาม คลิก
{หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}|
{หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}|